Toewijzingscriteria projecten

 • Financiële steun wordt alleen verleend aan groepen en organisaties en niet aan individuele personen.
 • Project dient te voorzien in een behoefte of leemte waarin niet of gedeeltelijk op een of andere wijze voorzien kan worden.
 • Het project is niet te uitbundig of te commercieel van opzet.
 • Bij voorkeur kleinschalige lokale en regionale projecten tegen minimale kosten.
 • Het betreft éénmalige projecten. Meerjarige verplichtingen worden niet aangegaan.
 • Organisaties mogen eens in de twee jaar een aanvraag indienen.
 • Projecten dienen controleerbaar en verifieerbaar te zijn d.m.v. financiële onderbouwing en duidelijke omschrijving van het project.
 • Project is in overeenstemming met de waarden van de fam. Westland.

Project aanvragen

 

Doelstelling

 • Het Westland Familie Fonds biedt financiële steun aan lokale en regionale kleinschalige projecten met een maatschappelijk en/of cultureel doel in Huizen en omgeving.
 • Het Westland Familie Fonds staat voor maatschappelijk betrokken ondernemen.
 • Door de inzet van leden van de familie Westland en medewerkers van Westland Kaas wordt de betrokkenheid met kleinschalige projecten positief beïnvloed.

Ik wil een aanvraag indienen

Heeft uw organisatie of groep ook een goed plan, maar is de financiering nog niet helemaal rond?

U kunt een aanvraag indienen voor uw project! Als het voldoet aan de aan ons gestelde voorwaarden, maakt u kans op onze sponsoring.

PROJECT AANVRAGEN

© 2024 Westland Familie Fonds
Website door Hippit